Onze diensten draaien om interactie met deelnemers: Strategie, creatieve concepten, copy en vormgeving, ICT en projectmanagement

Onze diensten draaien om interactie met deelnemer: strategie, creatieve concepten, copy en vormgeving, ICT en projectmanagement.

Joop Henning pakt het werk doorgaans op als een project. Dat kan gaan om een workshop met het bestuur, het opzetten van een deelnemeronderzoek of het herzien van het complete brievenboek.
Maar denk ook aan een originele app of een tool om deelnemers en pensioengerechtigden op maat te kunnen mailen. Joop weet welke issues er spelen en welke mogelijkheden er zijn om die issues het hoofd te bieden.
Doordat we de sector door en door kennen, zijn we vertrouwd met de systemen van uitvoerders en kunnen we hierop goed aanhaken. We zorgen voor heldere documentatie en oplossingen die werken.
COMMUNICATIE
Alles begint met het stellen van de juiste doelen. Wat moeten deelnemers weten? Welke overtuigingen zijn belangrijk? En welk gedrag is gewenst? Joop Henning kan ondersteuning bieden bij het formuleren van heldere (en haalbare) doelen en de vertaalslag maken naar passend beleid. Of het nu gaat om advies of ondersteuning bij het ontwikkelen of aanscherpen van middelen: we passen altijd de laatste inzichten uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek toe.

VOORBEELDEN VAN WERKZAAMHEDEN

  • Gebaseerd op de visie en missie van het fonds en een goede discussie met het bestuur en/of commissieleden. Uitgangspunt is dat de strategie concrete aanknopingspunten moet bieden voor beleid en de eigen identiteit in zich draagt.

  • Communicatie die mensen raakt, is relevant en duidelijk. Dat betekent dat we werken met ijzersterke teksten, slim gebruik maken van deelnemerkenmerken en waar mogelijk aanzetten tot actief gedrag.

  • Een vaak onderbelicht item in de hele deelnemercommunicatie is het brievenboek. Joop Henning zorgt ervoor dat het brievenboek weer up to date is en aansluit bij de strategische doelen. Vaak is er een wisselwerking met de achterliggende processen en worden deze ook vereenvoudigd of beter op elkaar aangesloten. 

  • Komen er verkiezingen of speciale bijeenkomsten aan? Of wilt u een bepaald aspect van uw regeling onder de aandacht brengen. Joop Henning zorgt voor een soepel lopende campagne, die van A tot Z verzorgd wordt.

  • Deelnemertevredenheid, risicobereidheid of houding ten aanzien van maatschappelijk beleggen: we helpen bij het ontwikkelen van goede vragenlijsten en kunnen desgewenst het onderzoek volledig voor u uitvoeren.   

ICT
We ontwerpen gebruiksvriendelijke applicaties voor complexe onderwerpen waarbij de gebruiker altijd centraal staat. We laten ruimte om te focussen op dat wat echt telt met een combinatie van creativiteit en onze drang naar innovatie. Onze ervaring heeft geleerd dat geen twee projecten hetzelfde zijn, daarom zijn we flexible en pragmatisch in onze aanpak van het ontwerp en investeren we in vaardigeden die de meeste impact hebben om uw doelen te bereiken.

Websites

Apps

E-mail

Interactie

Usability

PROJECTMANAGEMENT
Joop Henning pakt opdrachten en werkzaamheden graag pragmatisch en projectmatig aan. Zo houden wij de juiste focus en leveren wij onze opdrachten op tijd en binnen afgesproken budget op. We passen onze projectmanagementstijl aan, aan de opdracht en de opdrachtgever. Zo werken we voor de ene opdrachtgever volgens de scrum agile methode, terwijl anderen de voorkeur geven aan ‘traditioneel’ projectmanagement. Voor ons staat voorop dat de opdracht tot een goed einde wordt gebracht op een manier die het beste past bij de organisatie waar we voor werken.

VOORBEELDEN VAN WERKZAAMHEDEN

  • De afgelopen jaren hebben we al voor veel organisaties in de pensioensector mogen werken. Variërend van pensioenfondsen en verzekeraars tot administrateurs. De kennis en ervaring die we hebben opgedaan bij de grote variatie aan projecten nemen we mee als we voor een nieuwe opdrachtgever aan de slag gaan. Dat werkt prettig!

  • Joop Henning voert projectmanagement uit op het gebied van propositieontwikkeling, communicatie- en ICT-trajecten.

  • Typisch Joop Henning is dat we pragmatisch en met veel energie aan de slag gaan. We communiceren direct, en zijn gewend vlug te schakelen. We werken niet volgens vaste modellen, flexibiliteit voorop!