Onze diensten draaien om interactie met deelnemers: Strategie, creatieve concepten, copy en vormgeving, ICT en projectmanagement

Onze diensten draaien om interactie met deelnemer: strategie, creatieve concepten, copy en vormgeving, ICT en projectmanagement.

Joop Henning pakt het werk doorgaans op als een project. Dat kan gaan om een workshop met het bestuur, het opzetten van een deelnemeronderzoek of het herzien van het complete brievenboek.
Maar denk ook aan een originele app of een tool om deelnemers en pensioengerechtigden op maat te kunnen mailen. Joop weet welke issues er spelen en welke mogelijkheden er zijn om die issues het hoofd te bieden.
Doordat we de sector door en door kennen, zijn we vertrouwd met de systemen van uitvoerders en kunnen we hierop goed aanhaken. We zorgen voor heldere documentatie en oplossingen die werken.
COMMUNICATIE
Alles begint met het stellen van de juiste doelen. Wat moeten deelnemers weten? Welke overtuigingen zijn belangrijk? En welk gedrag is gewenst? Joop Henning kan ondersteuning bieden bij het formuleren van heldere (en haalbare) doelen en de vertaalslag maken naar passend beleid. Of het nu gaat om advies of ondersteuning bij het ontwikkelen of aanscherpen van middelen: we passen altijd de laatste inzichten uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek toe.

VOORBEELDEN VAN WERKZAAMHEDEN

ICT
We ontwerpen gebruiksvriendelijke applicaties voor complexe onderwerpen waarbij de gebruiker altijd centraal staat. We laten ruimte om te focussen op dat wat echt telt met een combinatie van creativiteit en onze drang naar innovatie. Onze ervaring heeft geleerd dat geen twee projecten hetzelfde zijn, daarom zijn we flexible en pragmatisch in onze aanpak van het ontwerp en investeren we in vaardigeden die de meeste impact hebben om uw doelen te bereiken.

Websites

Apps

E-mail

Interactie

Usability

PROJECTMANAGEMENT
Joop Henning pakt opdrachten en werkzaamheden graag pragmatisch en projectmatig aan. Zo houden wij de juiste focus en leveren wij onze opdrachten op tijd en binnen afgesproken budget op. We passen onze projectmanagementstijl aan, aan de opdracht en de opdrachtgever. Zo werken we voor de ene opdrachtgever volgens de scrum agile methode, terwijl anderen de voorkeur geven aan ‘traditioneel’ projectmanagement. Voor ons staat voorop dat de opdracht tot een goed einde wordt gebracht op een manier die het beste past bij de organisatie waar we voor werken.

VOORBEELDEN VAN WERKZAAMHEDEN