Deelnemersonderzoek
Vanuit Joop Henning helpen wij pensioenfondsen en pensioenuitvoerders bij het opzetten en uitvoeren van deelnemersonderzoeken.

Onderzoeksdoelen

Het doel van een deelnemersonderzoek verschilt per opdrachtgever. Zo kan een onderzoek gericht zijn op:

 • Beeld vormen van
  〉 tevredenheid
  〉 houding ten aanzien van duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen (ESG – Environmental, Social & Governance)
 • In kaart brengen van
  〉 risicobereidheid
  〉 houding en gedrag ten aanzien van pensioen in het algemeen


Aanpak deelnemersonderzoek

Onze aanpak voor een deelnemersonderzoek bestaat uit de volgende 5 stappen

 • Stap 1: Intake met de opdrachtgever.
  〉Vaststellen doel onderzoek.

  〉 Vaststellen doelgroepen. 
  Het is mogelijk verschillende doelgroepen met aangepaste vragenlijsten te benaderen. 
  〉Vaststellen uitgangspunten. Tijdspad, wijze van uitnodigen, betrokken partijen, etc.
 • Stap 2: In samenspraak met de opdrachtgever opstellen van de vragenlijst en uitnodiging aan de deelnemers. Inclusief een of twee afstemrondes.

 • Stap 3: Inregelen definitieve vragenlijst en uitzetten online enquête.

 • Stap 4: Analyseren resultaten en opstellen rapportage.             

 • Stap 5: Bespreken resultaten en aanbevelingen.

Eenmalig of periodiek

Het deelnemersonderzoek kan eenmalig of periodiek worden uitgevoerd. Wordt een onderzoek periodiek uitgevoerd, dan kunnen we ontwikkelingen signaleren en monitoren.

Relatie tussen plan en onderzoek

Onderzoeken die gericht zijn op effectiviteit van communicatie koppelen we bij voorkeur aan de kennis-, houdings- en gedragdoelen zoals deze zijn opgenomen in het communicatieplan. Hoe gerichter en specifieker deze doelen zijn, hoe beter meetbaar is of de communicatie-inspanningen effectief waren. Algemene doelen zijn uiteraard ook meetbaar. De resultaten zijn echter minder eenvoudig te koppelen aan de communicatie, omdat externe ontwikkelingen en het maatschappelijk humeur ook van grote invloed zijn.

Spontane reacties

In onze deelnemersonderzoeken kunnen wij ook open vragen opnemen. De respondenten kunnen bij dit type vragen bijvoorbeeld een toelichting geven op een eerder gegeven antwoord of een voorbeeld noemen. Wij kunnen de antwoorden categoriseren en analyseren. De antwoorden op open vragen vormen daarmee een waardevolle aanvulling op de kwantitatieve resultaten.

Meer informatie

Ben je van plan om een deelnemersonderzoek te doen?
Bel Joop voor meer informatie. Of bel rechtstreeks met Patrick om te sparren of een vrijblijvende offerte.